Kontakt

Telefoni :

033/712-106

033/712-133

033/712-160

033/715-061

033/712-063

FAKS : 033/712-106

Postrojenje vodovoda : 033/782-884

Radionica vodovoda : 033/713-482

Zelena pijaca : 033/711-559

INFORMACIJE O PREDUZEĆU :

Tekući račun broj : 160-327053-72 (Banka Intesa)

Tekući račun broj : 205-153652-76 (NLB Banka)

PIB : 100808643

e-mail : komunalno033@mts.rs