Odštampajte ovu stranicu

JKP“Lim“:PROLEĆNO „RASPREMANJE“

Ocenite ovaj članak
(0 Glasova)

Još nije potpisan ugovor sa opštinom o preuzimanju poslova nekadašnje Direkcije za izgradnju u skladu sa Odlukom Skupštine opštine. Komunalci ipak rade jer neki poslovi ne mogu da čekaju. Iz sopstvenih prihoda 140 novih kontejnera. Ozbiljan posao na rekonstrukciji Gradskog vodovoda paralelno sa putem u Seljašnici. Gotovi projekti za neke sekundarne vodovode. Početak izgradnje Gradske toplane do kraja godine?

Odlukom Skupštine opštine jedan deo poslova na održavanju brojnih komunalnih objekata na području grada i opštine, prešao je na JKP“Lim“. Međutim, iako je već kraj aprila, uočljivo je u gradu da „stvari ne stoje“ kao da o njima neko brine. Šta bi trebalo da „odradi“ ovo preduzeće, a ne radi i zašto, pitali smo odmah na početku direktora Enisa Memišahovića.

-U pravu ste da je Skupština opštine odlukom precizirala poslove koji prelaze u obavezu JKP“Lim“ ali u istoj odluci stoji i da se moraju zaključivati posebni ugovori kako bi se ti poslovi i realizovali. Mi smo pre petnaestak dana poslali predlog ugovora Opštinskom veću koji se odnosi na čišćenje i održavanje kišnih kolektore i uređenje vodotokova. Očekujemo saglasnost kako bi dobili i odgovarajuća sredstva. Mi smo do sada, od sopstvenih prihoda, očistili šahtu koja je stvarala probleme kod „Svetlosti“ u Vakufu i rešili sličan problem u Vinogradu.

O „udarnim rupama“ po gradskim ulicama posle zima uvek se priča.Građani su nervozni jer su neke baš onako „udarajuće“. Je li to sada vaša obaveza?

-Nije. Mi imamo obavezu da zakrpimo ono što smo mi prouzrokovali tokom zime intervenišući na vodovodu. Nismo imali mnogo takvih intervencija u gradu, više ih je bilo na Kolovratu.

JKP“Lim“ je u obavezi i da održava javnu rasvetu, nabavljeno je i adekvatno vozilo. Ali ni za ovaj posao još nije potpisan ugovor. Ipak, od početka godine, bez obzira na to, radnici preduzeća redovno otklanjaju kvarove. Ništa nije naplaćeno za četiri meseca. Ovih dana završen je tender za nabavku kontejnera.Tako će posle desetak godina konačno dotrajala „rugla“ biti zamenjena.

-Trebalo bi da za mesec dana postavimo kontejnere tamo gde su stari baš dotrajali ili ih više i nema. Namera nam je i da proširimo uslugu iznošenja smeća. Reč je o 140 kontejnera, vrednost nabavke je 4,5 miliona dinara i sredstva smo izdvojili iz prihoda ovog preduzeća.

Da li ste razmišljali da kontejnere potpuno eliminišete sa područja grada jer predstavljaju zaista ruglo, oko njih se bahatošću nesavesnih prave mini deponije i da se vrati obaveza da svaka kuća,odnosno stan i radnja imaju adekvatne pojedinačne kante za smeće?

-Za sada nemamo uslove, ali predlog je dobar. Naime, kada počnemo da transportujemo otpad do transfer stanice u Banjici biće nabavljena i nova vozila i tada će biti veoma važno da se razvrstava otpad, da se razdvaja mokri od suhog i moći će da se izmeni i način odlaganja smeća na području grada. Za sada nemamo ni vozila, ni kadrova za tako nešto. Ali uskoro se može očekivati.

Trebalo je da već bude raspisan tender za projekat sanacije Stanjevina jer je opština krajem prošle godine dobili za ove namene 3 miliona dinara. Da li je poznat projektant i rokovi ?

-Koliko znam treba da bude raspisan tender.

Da li je raspisan tender za projekat transferne stanice koja će biti na lokaciji Banjica za tri opštine?

-Mislim da je opština Nova Varoš, na čijoj je teritoriji, aplicirala za sredstva kako bi se obezbedila projektna dokumentacija. Reč je o 5 miliona dinara.

Za to vreme, Stanjevine više ne idu u širinu, nego smetlište raste u visinu? Koje visine je planirano da dobijemo brdo smeća, pošto više nema mesta za „širenje“?

-Pitanje je na mestu ali mi smo prinuđeni da tako postupamo jer tamo više nema prostora. Ali mi i dalje deponujemo smeće, pošto nemamo gde. Ja sam zagovornik da se smeće privremeno vozi do pribojske deponije. Imamo dosta argumenata za ovakav postupak jer je svojevremeno Prijepolje bilo inicijator da se na toj lokaciji privremeno deponuje smeće, a 1996.godine prijepoljska opština je izdvojila i sredstva iz budžeta za projekat sanacije. Naravno, u skladu sa količinom otpada prijepoljska opština bi izdvajala sredstva za održavanje ove privremene deponije na području pribojske opštine.

Kad je reč o vodovodu, u ovom trenutku najviše pažnje se posvećuje delu u Seljašnici zbog rekonstrukcije puta.

- Pratimo rekonstrukciju i gde je god moguće paralelno rekonstruišemo priključke i mrežu. Potrebno je i izmestiti oko 200 metara glavnog vodovoda što je najozbiljniji posao u prvom delu godine. Imamo gotova i tri projekta za neke sekundarne vodovode. To su u Lukama na Sjeničkom putu, na Seljašnici i cevovod preko mosta u Grobnicama. Konkurisaćemo za donatorska sredstva.

Grejna sezona je završena. Prošla je dobro?

-Jeste. Grejali smo do 20.aprila jer su dani bili hladni ali tih pet dana nećemo fakturisati korisnicima. Veoma smo zadovoljni jer ni jednog dana nije bilo prekida grejanja. Razlog je što smo na vreme obavili remont kotlarnica. Prošle godine smo ugradili 10, a ove ćemo preostalih 30 kalolimetara koliko imamo nabavljeno. Očekujemo da Skupština opštine donose neophodnu izmenu Odluke o grejanju u skladu sa zakonskim propisima.

Prošle godine, u našem razgovoru za „Polimlje“ najavili ste da je realno da u ovoj godini bude završen projekat za izgradnju Gradske toplane. Da li je još uvek tako?

-Sve što je bilo vezano za tehničke detalje mi smo uradili i dostavili konsultantima u Ministarstvu za energetiku. Trebalo bi da sad posao ide brzo, da se uradi studija izvodljivosti. Bitno je da naša opština reši imovinsko-pravna pitanja vezana za lokaciju kod Gimnazije gde će se graditi toplana. To znači da bi trebalo da projekat bude gotov tokom godine, pa čak i da počne izgradnja. U Gradsku toplanu investira Razvojna banka Republike Nemačke i Ministarstvo za energetiku Vlade Srbije.

 

Izvor:List Polimlje

Pročitano 13521 puta