TELEFONI CENTRALE

Centrala: 033-712-106
033-712-133
033-712-160
033-715-061
033-712-063
FAX: 033-712-106

KONTAKTI POSTROJENJA

Postrojenje vodovoda: 033-782-884
Radionica vodovoda: 033-713-482
Zelena pijaca: 033-711-559
Mehanizacija: 033-711-620

Informacije o preduzeću

Tekući račun broj:
Banka Intessa 160-327053-72
Komercijalna banka: 205-153652-76
PIB:100808643
email : komunalno033@mts.rs

Prijava kvarova- popunite odgovarajuća polja

Servisi u pripremi

We are If you are going passage lorempsum is you need to be sure thereas anything hidden the middle there
24h Dežurna služba
Pojedini radovi hitnih intervencija (pucanje cevi, zagušenje kanalizacije, zaglavljivanje u liftu i dr.) se izvršavaju, svakodnevno, 24 časa, bez odlaganja.
Stanje računa
U toku je izrada informacione strukture i tehnologija koja će omogućiti našim građanima on-line uvid u stanje računa JKP usluga.
 
E-mreža javne rasvete
U strategiji JKP Lim, planirana je izrada elektronske mape javne rasvete,na kojoj će građani moći on-line da prijave kvar javne rasvete.
Mobilne aplikacije
U planu je izrada IOS i Android mobilinih aplikacija, koje će omogućiti građanima upravljanje našim servisima pomoću mobilinih uređaja.