Javne nabavke

Ocenite ovaj članak
(5 Glasova)

03.06.2023. godine

Prva izmena Plana javnih nabavki za 2023. godinu

 

PDF Icon 25x20 Prva izmena Plana javnih nabavki za 2023. godinu

 


 

 

01.02.2023. godine

Plan javnih nabavki za 2023. godinu

 

PDF Icon 25x20 Plan javnih nabavki za 2023. godinu

 


 

 

29.11.2022.god.

Izmenjeni plan javnih nabavki za 2022. god

 

PDF Icon 25x20 Izmenjeni plan javnih nabavki za 2022. godlan javnih nabavki za 2022. god

 


 

 

11.02.2022.god.

Plan javnih nabavki za 2022. god

 

PDF Icon 25x20 Plan javnih nabavki za 2022. god

 


 

 

15.03.2021.god.

Plan javnih nabavki za 2021. god

 

PDF Icon 25x20 Prva izmena Plana javnih nabavki za 2021. god

 


 

 

04.03.2021.god.

Plan javnih nabavki za 2021. god

 

PDF Icon 25x20 Plan

 

 


 

 

02.09.2020.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobra - gorivo za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JN: 06/2020

 

PDF Icon 25x20 Obaveštenje

 

 


 

 

20.07.2020.god.

Novi Plan javnih nabavki za 2020. god.

 

PDF Icon 25x20 Novi Plan Javnih nabavki

 

 


 

 

17.07.2020.god.

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku dobra - gorivo za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JN: 06/2020

 

PDF Icon 25x20 Odluka

 

 


 

 

12.06.2020.god.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku dobra - gorivo za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JN: 06/2020

 

PDF Icon 25x20 Poziv

PDF Icon 25x20 Konkursna dokumentacija

 


 

 

27.05.2020.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobra - sezonsko cveće za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 05/2020

 

PDF Icon 25x20 Obaveštenje

 


 

 

21.05.2020.god.

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku usluga - sezonsko cveće za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 05/2020

 

PDF Icon 25x20 Odluka

 


 

 

18.05.2020.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku usluga - analize uzoraka pijaćih voda za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 04/2020

 

PDF Icon 25x20 Obaveštenje

 


 

 

18.05.2020.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobra - hemikalije za proizvodnju vode za Partiju 1 - Anjonski polielektrolit za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 03/2020

 

PDF Icon 25x20 Obaveštenje

 


 

 

15.05.2020.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobra - električna energija za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JN: 02/2020

PDF Icon 25x20 Obaveštenje

 

 

 

 


 

 

07.05.2020.god.

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku usluga - analize uzoraka pijaćih voda za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 04/2020

PDF Icon 25x20 Odluka

 

 

 

 


 

 

06.05.2020.god.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobra - sezonsko cveće za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 05/2020

PDF Icon 25x20 Poziv

PDF Icon 25x20 Konkursna dokumentacija

 

 

 


 

 

30.04.2020.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobra - hemikalije za proizvodnu vode     ( Partija 2 - Tečni hlor i natrijum hipohlorit ) za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 03/2020

PDF Icon 25x20 Obaveštenje

 

 

 


 

 

28.04.2020.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobra - hemikalije za proizvodnu vode     ( Partija 3 - Aluminijum sulfat ) za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 03/2020

PDF Icon 25x20 Obaveštenje

 

 

 


 

 

24.04.2020.god.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluga - analize uzoraka pijaćih voda za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 04/2020

PDF Icon 25x20 Poziv

PDF Icon 25x20 Konkursna dokumentacija

 

 


 

 

24.04.2020.god.

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku dobra - električna energija za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JN: 02/2020

PDF Icon 25x20 Odluka

 

 

 


 

 

07.04.2020.god.

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku dobra - hemikalije za proizvodnju vode za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 03/2020

PDF Icon 25x20 Odluka 

 

 

 


 

 

24.03.2020.god.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobra - hemikalije za proizvodnju vode za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 03/2020

PDF Icon 25x20 Poziv

PDF Icon 25x20 Konkurnsa dokumentacija

 

 


 

 

17.03.2020.god.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobra - električna energija za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JN: 02/2020

PDF Icon 25x20 Poziv

PDF Icon 25x20 Konkurnsa dokumentacija

 

 


 

 

02.03.2020.god.

Plan nabavki za 2020. god.

PDF Icon 25x20 Plan

 

 


 

 

20.02.2020.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobra - nabavka specijalnih komunalnih vozila - Autosmećara putem finansijskog lizinga za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JN: 01/2020

PDF Icon 25x20 Obaveštenje

 

 


 

 

06.02.2020.god.

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku dobra - nabavka specijalnih komunalnih vozila - Autosmećara putem finansijskog lizinga za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JN: 01/2020

PDF Icon 25x20 Obaveštenje

 

 


 

 

05.02.2020.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku usluga - generalni remont dizel motora tipa F6L912-A sa demontažom i ugradnjom istog u agregatnu stanicu za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 34/2019

PDF Icon 25x20 Obaveštenje

 

 


 

 

04.02.2020.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobra - nabavka alata i uređaja (Partija 7 - Hidraulični cilindar sa hidrauličnom pumpom i hidrauličnim crevom dužine 4 m) za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 32/2019

PDF Icon 25x20 Obaveštenje 

 

 


 

 

03.02.2020.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobra - nabavka alata i uređaja (Partija 13 - Pikamer (pneumatski čekić) sa priključnim alatima) za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje,           br. JNMV: 32/2019

PDF Icon 25x20 Obaveštenje

 

 


 

 

31.01.2020.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobra - nabavka alata i uređaja (Partija 2 - Električni uređaji za vodoinstalatere) za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 32/2019

PDF Icon 25x20 Obaveštenje

 

 


 

 

31.01.2020.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobra - nabavka alata i uređaja (Partija 1 - Alati za vodoinstalatere) za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 32/2019

PDF Icon 25x20 Obaveštenje

 

 


 

 

29.01.2020.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobra - nabavka alata i uređaja (Partija 10 - Motorni čistač snega) za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 32/2019

PDF Icon 25x20 Obaveštenje

 

 


 

 

29.01.2020.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobra - nabavka alata i uređaja (Partija 8 - Ručni paletar) za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 32/2019

PDF Icon 25x20 Obaveštenje

 

 


 

 

29.01.2020.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobra - nabavka alata i uređaja (Partija 5  - Detektor za metal) za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 32/2019

PDF Icon 25x20 Obaveštenje

 

 


 

 

29.01.2020.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobra - nabavka alata i uređaja (Partija 4 - Potapajuća muljna pumpa) za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 32/2019

PDF Icon 25x20 Obaveštenje

 

 


 

 

29.01.2020.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobra - nabavka alata i uređaja (Partija 3 - Pumpa za vodu) za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 32/2019

PDF Icon 25x20 Obaveštenje  

 

 


 

 

28.01.2020.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobra - nabavka alata i uređaja (Partija 9 - Agregat za struju - prenosni) za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 32/2019

PDF Icon 25x20 Obaveštenje

 

 


 

 

28.01.2020.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobra - nabavka alata i uređaja (Partija 6 - Građevinska dizalica - električni vrabac sa sajlom) za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 32/2019

PDF Icon 25x20 Obaveštenje

 

 

 


 

 

20.01.2020.god.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobra - nabavka specijalnih komunalnih vozila - Autosmećara putem finansijskog lizinga za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JN: 01/2020

PDF Icon 25x20 Poziv

PDF Icon 25x20 Konkursna dokumentacija

 

 


 

 

20.01.2020.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobra - građevinski materijal (Partija 4 - Daska, gredice) za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje - Ponovljeni postupak 2, br. JNMV: 33/2019

PDF Icon 25x20 Obaveštenje

 

 


 

 

17.01.2020.god.

Izmena i dopuna Odluke o dodeli ugovora za javnu nabavku dobra - nabavka alata i uređaja za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 32/2019

PDF Icon 25x20 Odluka

 

 


 

 

15.01.2020.god.

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku usluga - generalni remont dizel motora tipa F6L912-A sa demontažom i ugradnjom istog u agregatnu stanicu za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 34/2019

PDF Icon 25x20 Odluka

 

 


 

 

14.01.2020.god.

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku dobra - građevinski materijal (Partija 4 - Daska, gredice) za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje - Ponovljeni postupak 2, br. JNMV: 33/2019

PDF Icon 25x20 Odluka

 

 


 

 

13.01.2020.god.

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku dobra - nabavka alata i uređaja za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 32/2019

PDF Icon 25x20 Obaveštenje

 

 


 

 

06.01.2020.god.

Obaveštenje o obustavi postupka za javnu nabavku dobra - građevinski materijal (Partija 4 - Daska, gredice) za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje - Ponovljeni postupak, br. JNMV: 31/2019

PDF Icon 25x20 Obaveštenje

 

 


 

 

03.01.2020.god.

Obaveštenje o obustavi postupka za javnu nabavku dobra - nabavka specijalnih komunalnih vozila - Autosmećara putem finansijskog lizinga za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JN: 27/2019

PDF Icon 25x20 Obaveštenje

 

 

 


 

 

31.12.2019.god.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluga - generalni remont dizel motora tipa F6L912-A sa demontažom i ugradnjom istog u agregatnu stanicu za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, broj JNMV: 34/2019

PDF Icon 25x20 Odluka

PDF Icon 25x20 Konkursna dokumentacija

 

 


 

 

31.12.2019.god.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluga - generalni remont dizel motora tipa F6L912-A sa demontažom i ugradnjom istog u agregatnu stanicu za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, broj JNMV: 34/2019

PDF Icon 25x20 Odluka

PDF Icon 25x20 Konkursna dokumentacija

 

 


 

 

30.12.2019.god.

Odluka o obustavi postupka za javnu nabavku dobra - nabavka specijalnih komunalnih vozila - Autosmećara putem finansijskog lizinga za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JN: 27/2019

PDF Icon 25x20 Odluka

 

 


 

 

27.12.2019.god.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobra - građevinski materijal (Partija 4 - Daska, gredice) za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje - Ponovljeni postupak 2, br. JNMV: 33/2019

PDF Icon 25x20 Poziv

PDF Icon 25x20 Konkursna dokumentacija

 


 

 

26.12.2019.god.

Odgovor na pitanje za javnu nabavku dobra - nabavka alata i uređaja za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 32/2019

PDF Icon 25x20 Odgovor 

 


 

 

26.12.2019.god.

Odluka o obustavi postupka za javnu nabavku dobra - građevinski materijal (Partija 4 - Daska, gredice) za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje - Ponovljeni postupak, br. JNMV: 31/2019

PDF Icon 25x20 Odluka

 


 

 

26.12.2019.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobra - nabavka soli za održavanje ulica za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 30/2019

PDF Icon 25x20 Obaveštenje

 


 

 

26.12.2019.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobra - vodovodni materijal za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje za Partiju 5 - Spojnice, br. JNMV: 28/2019

PDF Icon 25x20 Obaveštenje

 


 

 

19.12.2019.god.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobra - nabavka alata i uređaja za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 32/2019

PDF Icon 25x20 Poziv

PDF Icon 25x20 Konkursna dokumentacija


 

 

18.12.2019.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobra - vodovodni materijal za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje za Partiju 1 - Vodovodne livene cevi, br. JNMV: 28/2019

PDF Icon 25x20 Obaveštenje


 

 

18.12.2019.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobra - vodovodni materijal za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje za Partiju 6 - Vodovodni i kanalizacioni poklopci, br. JNMV: 28/2019

PDF Icon 25x20 Obaveštenje


 

 

18.12.2019.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobra - vodovodni materijal za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje za Partiju 8 - Vodovodne PE i pvc cevi i spojni materijal, br. JNMV: 28/2019

PDF Icon 25x20 Obaveštenje


 

 

18.12.2019.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobra - vodovodni materijal za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje za Partiju 7 - Pocinkovani vodovodni materijal, br. JNMV: 28/2019

PDF Icon 25x20 Obaveštenje


 

 

18.12.2019.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobra - vodovodni materijal za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje za Partiju 4 - Liveni komadi, br. JNMV: 28/2019

PDF Icon 25x20 Obaveštenje


 

 

18.12.2019.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobra - vodovodni materijal za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje za Partiju 3 - Zatvarači, br. JNMV: 28/2019

PDF Icon 25x20 Obaveštenje


 

 

18.12.2019.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobra - vodovodni materijal za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje za Partiju 2 - Priključne ogrlice, br. JNMV: 28/2019

PDF Icon 25x20 Obaveštenje


 

 

11.12.2019.god.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobra - građevinski materijal (Partija 4 - Daska, gredice) za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje - Ponovljeni postupak, br. JNMV: 31/2019

PDF Icon 25x20 Obaveštenje

PDF Icon 25x20 Konkursna dokumentacija


 

 

09.12.2019.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobra - građevinski materijal za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje za Partiju 3 - Šljunak i pesak, br. JNMV: 29/2019

PDF Icon 25x20 Obaveštenje


 

 

09.12.2019.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobra - građevinski materijal za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje za Partiju 2 - Beton, cement i armatura, br. JNMV: 29/2019

PDF Icon 25x20 Obaveštenje


 

 

09.12.2019.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobra - građevinski materijal za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje za Partiju 1 - Asvalt, br. JNMV: 29/2019

PDF Icon 25x20 Obaveštenje


 

 

06.12.2019.god.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda i izmenjena konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobra - nabavka specijalnih komunalnih vozila - Autosmećara putem finansijskog lizinga za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JN: 27/2019

PDF Icon 25x20 Odluka

PDF Icon 25x20 Konkursna dokumentacija


 

 

05.12.2019.god.

Odluku o dodeli ugovora za javnu nabavku dobra - nabavka soli za održavanje ulica za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 30/2019

PDF Icon 25x20 Odluka

 


 

 

04.12.2019.god.

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku dobra - građevinski materijal za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 29/2019

PDF Icon 25x20 Odluka

 


 

 

02.12.2019.god.

Odgovor na pitanja za javnu nabavku dobra - nabavka specijalnih komunalnih vozila - Autosmećara putem finansijskog lizinga za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JN: 27/2019

PDF Icon 25x20 Odgovor

 


 

 

28.11.2019.god.

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku dobra - vodovodni materijal za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 28/2019

PDF Icon 25x20 Odluka

 


 

 

28.11.2019.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobra - auto gume za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje - Ponovljeni postupak, br. JNMV: 26/2019

PDF Icon 25x20 Obaveštenje


 

 

20.11.2019.god.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobra - građevinski materijal za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 29/2019

PDF Icon 25x20 Poziv

PDF Icon 25x20 Konkursna dokumentacija

 

 

 

19.11.2019.god.

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku dobra - auto gume za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 26/2019

PDF Icon 25x20 Odluka

 

 


 

 

18.11.2019.god.

Odgovor na podneti zahtev za dodatnim informacijama-pojašnjenjem konkursne dokumentacije u postupku javne nabavke dobra - vodovodni materijal za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 28/2019

PDF Icon 25x20 Odgovor

 

 


 

 

12.11.2019.god.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobra - vodovodni materijal za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 28/2019

PDF Icon 25x20 Poziv

PDF Icon 25x20 Konkursna dokumentacija

 


 

 

08.11.2019.god.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobra - nabavka specijalnih komunalnih vozila - Autosmećara putem finansijskog lizinga za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JN: 27/2019

PDF Icon 25x20 Poziv

PDF Icon 25x20 Konkursna dokumentacija

 


 

 

04.11.2019.god.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobra - auto gume za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 26/2019

PDF Icon 25x20 Poziv

PDF Icon 25x20 Konkursna dokumentacija

 


 

 

28.10.2019.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku usluga - osiguranja zaposlenih lica, imovine i opšte odgovornosti za period od godinu dana računajući od dana zaključenja ugovora (Partija 4 - Osiguranje vozila i mašina od auto odgovornosti i kasko osiguranje motornih vozila ) za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje - Ponovljeni postupak, br. JNMV: 24/2019

PDF Icon 25x20 Obaveštenje

 


 

 

28.10.2019.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobra - elektro materijal za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje - Ponovljeni postupak, br. JNMV: 25/2019

PDF Icon 25x20 Obaveštenje

 


 

 

14.10.2019.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobra - HTZ oprema za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje - Ponovljeni postupak, br. JNMV: 11/2019

PDF Icon 25x20 Obaveštenje

 


 

 

10.10.2019.god.

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku dobra - elektro materijal za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje - Ponovljeni postupak, br. JNMV: 25/2019

PDF Icon 25x20 Odluka

 


 

 

03.10.2019.god.

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku usluga - osiguranja zaposlenih lica, imovine i opšte odgovornosti za period od godinu dana računajući od dana zaključenja ugovora (Partija 4 - Osiguranje vozila i mašina od auto odgovornosti i kasko osiguranje motornih vozila ) za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje - Ponovljeni postupak, br. JNMV: 24/2019

PDF Icon 25x20 Odluka

 


 

 

25.09.2019.god.

Obaveštenje o obustavi postupka za javnu nabavku dobra - elektro materijal za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 23/2019

PDF Icon 25x20 Obaveštenje

 


 

 

24.09.2019.god.

Odluka o obustavi postupka za javnu nabavku dobra - elektro materijal za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 23/2019

PDF Icon 25x20 Odgovor

 

 

23.09.2019.god.

Odgovor na pitanja za javnu nabavku usluga - osiguranja zaposlenih lica, imovine i opšte odgovornosti za period od godinu dana računajući od dana zaključenja ugovora (Partija 4 - Osiguranje vozila i mašina od auto odgovornosti i kasko osiguranje motornih vozila ) za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje - Ponovljeni postupak, br. JNMV: 24/2019

PDF Icon 25x20 Odgovor

 


 

 

23.09.2019.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku usluga - osiguranja zaposlenih lica, imovine i opšte odgovornosti za period od godinu dana računajući od dana zaključenja ugovora (Partija 3 - Osiguranje imovine) za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 20/2019

PDF Icon 25x20 Obaveštenje

 


 

 

23.09.2019.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku usluga - osiguranja zaposlenih lica, imovine i opšte odgovornosti za period od godinu dana računajući od dana zaključenja ugovora (Partija 2 - Osiguranje od opšte odgvornosti) za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 20/2019

PDF Icon 25x20 Obaveštenje

 


 

 

23.09.2019.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku usluga - osiguranja zaposlenih lica, imovine i opšte odgovornosti za period od godinu dana računajući od dana zaključenja ugovora (Partija 1 - Kolektivno osiguranje radnika) za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 20/2019

PDF Icon 25x20 Obaveštenje

 


 

 

19.09.2019.god.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluga - osiguranja zaposlenih lica, imovine i opšte odgovornosti za period od godinu dana računajući od dana zaključenja ugovora (Partija 4 - Osiguranje vozila i mašina od auto odgovornosti i kasko osiguranje motornih vozila ) za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje - Ponovljeni postupak, br. JNMV: 24/2019

PDF Icon 25x20 Poziv

PDF Icon 25x20 Konkursna dokumentacija


 

 

17.09.2019.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobra - gorivo za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JN: 12/2019

PDF Icon 25x20 Obaveštenje

 


 

 

16.09.2019.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobra - kancelarijski materijal za Partiju 1 - Papirna galanterija i sitan kancelarijski materijal, blokovska roba, toneri i drugi materijal za kompjutere i štampače za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 18/2019

PDF Icon 25x20 Obaveštenje

 


 

 

13.09.2019.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobra - kancelarijski materijal za Partiju 2 - Obrasci za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 18/2019

PDF Icon 25x20 Obaveštenje Obaveštenje

 


 

 

12.09.2019.god.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobra - elektro materijal za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 23/2019

PDF Icon 25x20 Poziv

PDF Icon 25x20 Konkursna dokumentacija


 

 

06.09.2019.god.

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku usluga - osiguranja zaposlenih lica, imovine i opšte odgovornosti za period od godinu dana računajući od dana zaključenja ugovora za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 20/2019

PDF Icon 25x20 Odluka

 


 

 

04.09.2019.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobra - ulja-maziva za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 17/201

PDF Icon 25x20 Obaveštenje

 


 

 

03.09.2019.god.

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku dobra - kancelarijski materijal za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 18/2019

PDF Icon 25x20 Odluka

 


 

 

03.09.2019.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobra - nabavka kontejnera za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje - Ponovljeni postupak, br. JNMV: 16/2019

PDF Icon 25x20 Obaveštenje

 


 

 

23.08.2019.god.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentaciju za javnu nabavku usluga - osiguranja zaposlenih lica, imovine i opšte odgovornosti za period od godinu dana računajući od dana zaključenja ugovora za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 20/2019

PDF Icon 25x20 Poziv

PDF Icon 25x20 Konkursna dokumentacija

 

 

 


 

 

20.08.2019.god.

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku dobra - ulja-maziva za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 17/2019

PDF Icon 25x20 Odluka

 

 

 

 


 

 

16.08.2019.god.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentaciju za javnu nabavku dobra - kancelarijski materijal za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 18/2019

PDF Icon 25x20 Poziv

PDF Icon 25x20 Konkursna dokumentacija

 

 

 


 

 

16.08.2019.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku usluga - nabavka dopunskog i neophodnog materijala za ugradnju merača i ugradnja merača za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 15/2019

PDF Icon 25x20 Obaveštenje

 

 

 


 

 

08.08.2019.god.

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku dobra - nabavka kontejnera za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje - Ponovljeni postupak, br. JNMV: 16/2019

PDF Icon 25x20 Odluka

 

 

 


 

 

06.08.2019.god.

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku usluga - nabavka dopunskog i neophodnog materijala za ugradnju merača i ugradnja merača za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 15/2019

PDF Icon 25x20 Odluka

 

 

 


 

 

02.08.2019.god.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobra - ulja-maziva za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 17/2019

PDF Icon 25x20 Poziv

PDF Icon 25x20 Konkursna dokumentacija

 

 


 

 

31.07.2019.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku usluga - izrada procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 14/2019

PDF Icon 25x20 Obaveštenje

 

 


 

 

26.07.2019.god.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentaciju za javnu nabavku dobra - nabavka kontejnera za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje - Ponovljeni postupak, br. JNMV: 16/2019

PDF Icon 25x20 Poziv

PDF Icon 25x20 Konkursna dokumentacija

 

 


 

 

24.07.2019.god.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentaciju za javnu nabavku usluga - nabavka dopunskog i neophodnog materijala za ugradnju merača i ugradnja merača za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 15/2019

PDF Icon 25x20 Poziv

PDF Icon 25x20 Konkursna dokumentacija

 

 


 

 

22.07.2019.god.

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku dobra - gorivo za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JN: 12/2019

PDF Icon 25x20 Odluka

 

 


 

 

22.07.2019.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobra - novi službeni automobil za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 13/2019

PDF Icon 25x20 Obaveštenje

 

 


 

19.07.2019.god.

Prva izmenu Plana javnih nabavki za 2019. godinu

PDF Icon 25x20 Izmena

 

 


 

 

15.07.2019.god.

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku dobra - novi službeni automobil za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 13/2019

PDF Icon 25x20 Odluka

 

 


 

 

15.07.2019.god.

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku usluga - izrada procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 14/2019

PDF Icon 25x20 Odluka

 

 


 

 

11.07.2019.god.

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava za javnu nabavku dobra - HTZ oprema za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje - Ponovljeni postupak, br. JNMV: 11/2019

PDF Icon 25x20 Obaveštenje

 

 


 

 

11.07.2019.god.

Odgovori na pitanja za javnu nabavku dobra - gorivo za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JN: 12/2019

PDF Icon 25x20 Odgovori

 

 


 

 

01.07.2019.god.

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku dobra - HTZ oprema za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje - Ponovljeni postupak, br. JNMV: 11/2019

PDF Icon 25x20 Odluka

 

 


 

 

28.06.2019.god.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluga - izrada procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 14/2019

PDF Icon 25x20 Poziv

PDF Icon 25x20 Konkursna dokumetacija

 


 

 

26.06.2019.god.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobra - novi službeni automobil za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje - Ponovljeni postupak, br. JNMV: 13/2019

PDF Icon 25x20 Poziv

PDF Icon 25x20 Konkursna dokumetacija

 


 

 

21.06.2019.god.

Odgovori na pitanja za javnu nabavku dobra - HTZ oprema za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje - Ponovljeni postupak, br. JNMV: 11/2019

PDF Icon 25x20 Odgovori

 


 

 

13.06.2019.god.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentaciju za javnu nabavku dobra - HTZ oprema za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje - Ponovljeni postupak, br. JNMV: 11/2019

PDF Icon 25x20 Poziv

PDF Icon 25x20 Konkursna dokumentacija

 


 

 

12.06.2019.god.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku dobra - gorivo za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JN: 12/2019

PDF Icon 25x20 Poziv

PDF Icon 25x20 Konkursna dokumentacija

 


 

 

07.06.2019.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobra - nabavka, ugradnja i baždarenje tahografa za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 09/2019

PDF Icon 25x20 Obaveštenje

 


 

03.06.2019.god.

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku dobra - nabavka, ugradnja i baždarenje tahografa za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 09/2019

PDF Icon 25x20 Odluka

 


 

 

27.05.2019.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobra - sezonsko cveća za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 07/2019

PDF Icon 25x20 Obaveštenje  

 


 

 

22.05.2019.god.

Obaveštenje o obustavi postupka za javnu nabavku dobra - HTZ oprema za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 07/2019

PDF Icon 25x20 Obaveštenje

 


 

 

22.05.2019.god.

Odluka o obustavi postupka za javnu nabavku dobra - HTZ oprema za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 08/2019

PDF Icon 25x20 Odluka

 


 

 

22.05.2019.god.

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku dobra - sezonsko cveća za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 07/2019

PDF Icon 25x20 Odluka

 


 

 

20.05.2019.god.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentaciju za javnu nabavku dobra - nabavka, ugradnja i baždarenje tahografa za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 09/2019

PDF Icon 25x20 Poziv

PDF Icon 25x20 Konkursna dokumentacija


 

 

20.05.2019.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku usluga - analize uzoraka pijaćih voda za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 05/2019

PDF Icon 25x20 Obaveštenje

 


 

 

20.05.2019.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobra - nabavka kontejnera za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 04/2019

PDF Icon 25x20 Obaveštenje

 


 

 

16.05.2019.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobra - elektična energija za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JN: 01/2019

PDF Icon 25x20 Obaveštenje

 


 

 

14.05.2019.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobra - livene poklopce za sanaciju vodovoda u putu Seljašnica za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 06/2019

PDF Icon 25x20 Obaveštenje

 


 

 

07.05.2019.god.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku dobra - HTZ oprema za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 08/2019

PDF Icon 25x20 Poziv 

PDF Icon 25x20 Konkursna dokumentacija Konkursna dokumentacija 


 

 

07.05.2019.god.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku dobra - sezonsko cveće za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 07/2019

PDF Icon 25x20 Poziv

PDF Icon 25x20 Konkursna dokumentacija


 

 

06.05.2019.god.

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku dobra - liveni poklopci za sanaciju vodovoda u putu Seljašnica za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 06/2019

PDF Icon 25x20 Odluka  

 


 

 

03.05.2019.god.

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku usluga - analize uzoraka pijaćih voda za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 05/2019

PDF Icon 25x20 Odluka

 


 

 

30.04.2019.god.

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku dobra - električna energija za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JN: 01/2019 da istu objavite na internet stranici.

PDF Icon 25x20 Odluka

 


 

 

30.04.2019.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobra - vodovodni i kanalizacioni materijal za sanaciju vodovoda u putu Seljašnica za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, za Partiju 3 - Fazonski komadi  DN 350, br. JNMV: 03/2019

PDF Icon 25x20 Obaveštenje

 


 

 

30.04.2019.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobra - vodovodni i kanalizacioni materijal za sanaciju vodovoda u putu Seljašnica za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, za Partiju 2 - Fazonski komadi,   br. JNMV: 03/2019

PDF Icon 25x20 Obaveštenje

 


 

 

30.04.2019.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobra - vodovodni i kanalizacioni materijal za sanaciju vodovoda u putu Seljašnica za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, za Partiju 1 - Vodovodne cevi od duktilnog liva, br. JNMV: 03/2019

PDF Icon 25x20 Obaveštenje

 


 

 

23.04.2019.god.

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku dobra - nabavka kontejnera za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 04/2019

PDF Icon 25x20 Odluka 


 

 

18.04.2019.god.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobra - liveni poklopci za sanaciju vodovoda u putu Seljašnica za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 06/2019

PDF Icon 25x20 Poziv

PDF Icon 25x20 Konkursna dokumentacija


 

 

16.04.2019.god.

Odgovor na zahtev za javnu nabavku dobra - nabavka kontejnera, br. JNMV: 04/2019

PDF Icon 25x20 Odgovor

 


 

 

15.04.2019.god.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluga - usluge analize uzoraka pijaćih voda za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 05/2019

PDF Icon 25x20 Poziv

PDF Icon 25x20 Konkursna dokumentacija


 

 

15.04.2019.god.

Odgovor na zahtev za javnu nabavku dobra - nabavka kontejnera, br. JNMV: 04/2019

PDF Icon 25x20 Odgovor

 


 

 

10.04.2019.god.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobra - nabavka kontejnera za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 04/2019

PDF Icon 25x20 Poziv

PDF Icon 25x20 Konkursna dokumentacija


 

 

08.04.2019.god.

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku dobra - vodovodni i kanalizacioni materijal za sanaciju vodovoda u putu Seljašnica za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 03/2019

PDF Icon 25x20 Odluka


 

 

26.03.2019.god.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobra - vodovodni i kanalizacioni materijal za sanaciju vodovoda u putu Seljašnica za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 03/2019

PDF Icon 25x20 Poziv

PDF Icon 25x20 Konkursna dokumentacija


 

 

19.03.2019.god.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobra - električna energija za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JN: 01/2019

PDF Icon 25x20 Poziv

PDF Icon 25x20 Konkursna dokumentacija


 

 

15.03.2019.god.

Plan nabavki za 2019. godinu

PDF Icon 25x20 strana 1

PDF Icon 25x20 strana 2

PDF Icon 25x20 strana 3


 

 

23.01.2019.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobra - nabavka opreme za održavanje rasvete za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, za Partiju 1 - Polovno teretno-specijalno vozilo sa korpom, br. JNMV: 27/2018

PDF Icon 25x20 Obaveštenje

 


 

 

18.01.2019.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku usluga - usluge održavanja vozila za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje - Ponovljeni postupak, za Partiju 4 - Usluge pranja i podmazivanja, br. JNMV: 26/2018

PDF Icon 25x20 Obaveštenje

 


 

 

18.01.2019.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku usluga - usluge održavanja vozila za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje - Ponovljeni postupak, za Partiju 1 - Autolimarske i farbarske usluge, br. JNMV: 26/2018

PDF Icon 25x20 Obaveštenje

 


 

 

18.01.2019.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku usluga - usluge održavanja vozila za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, za Partiju 3 - Vulkanizerske usluge, br. JNMV: 25/2018

PDF Icon 25x20 Obaveštenje

 


 

 

17.01.2019.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobra - nabavka opreme za održavanje rasvete za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, za Partiju 3 - Agregat za struju - prenosivi, br. JNMV: 27/2018

PDF Icon 25x20 Obaveštenje

 


 

 

17.01.2019.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobra - nabavka opreme za održavanje rasvete za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, za Partiju 2 - Profesionalni elektro-pneumatski čekić za bušenje sa SDS-max prihvatom, br. JNMV: 27/2018

PDF Icon 25x20 Obaveštenje

 


 

 

14.01.2019.god.

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku dobra - nabavka opreme za održavanje rasvete za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 27/2018

PDF Icon 25x20 Odluka

 


 

 

11.01.2019.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku usluga - usluge održavanja vozila za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, za Partiju 2 - Mehaničarske usluge, br. JNMV: 25/2018

PDF Icon 25x20 Obaveštenje

 


 

 

11.01.2019.god.

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku usluga - usluge održavanja vozila za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje - Ponovljeni postupak, br. JNMV: 26/2018

PDF Icon 25x20 Odluka


 

 

28.12.2018.god.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobra - nabavka opreme za održavanje rasvete za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 27/2018

PDF Icon 25x20 Poziv

PDF Icon 25x20 Konkursna dokumentacija


 

 

21.12.2018.god.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluga - usluge održavanja vozila za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje - Ponovljeni postupak, br. JNMV: 26/2018

PDF Icon 25x20 Poziv

PDF Icon 25x20 Konkursna dokumentacija


 

21.12.2018.god.

PDF Icon 25x20   OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU NOVI PUTAR I NOVO TERETNO DOSTAVNO VOZILO 2018.


14.12.2018.god.

PDF Icon 25x20 ODLUKA O DODELI UGOVORA NOVI PUTAR I NOVO TERETNO DOSTAVNO VOZILO 2018.


07.12.2018.god.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluga - usluge održavanja vozila za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 25/2018

PDF Icon 25x20 Poziv

PDF Icon 25x20 Konkursna dokumentacija


 

30.11.2018.god.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobra - novi putar i novo teretno dostavno vozilo za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 24/2018

PDF Icon 25x20 Poziv

PDF Icon 25x20 Konkursna dokumentacija


 

28.11.2018.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobra - električne energije za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 23/2018

PDF Icon 25x20 Obaveštenje


 

22.11.2018.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobra - građevinski materijal (Partija 2 - Beton, cement i armatura), br. JNMV: 20/2018

PDF Icon 25x20 Obaveštenje


 

22.11.2018.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobra - građevinski materijal (Partija 3 - Šljunak i pesak), br. JNMV: 20/2018

PDF Icon 25x20 Obaveštenje


 

20.11.2018.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobra - auto gume za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje - Ponovljeni postupak, br. JNMV: 22/2018

PDF Icon 25x20 Obaveštenje


 

08.11.2018.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobra - novog čeličnog toplovodnog (tropromajnog) kotla sa vertikalnim ložištem za Upravnu zgradu Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 21/2018

PDF Icon 25x20 Obaveštenje


 

06.11.2018.god.

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku dobra - električne energije za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 23/2018

PDF Icon 25x20 Odluka


 

02.11.2018.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobra - građevinski materijal (Partija 1 - Asfalt), br. JNMV: 20/2018

PDF Icon 25x20 Obaveštenje


 

30.10.2018.god.

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku dobra - auto gume za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje - Ponovljeni postupak, br. JNMV: 22/2018

PDF Icon 25x20 Odluka

 


 

26.10.2018.god.

Obaveštenje za produženju roka za podnošenje ponuda i izmenjena konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobra - električne energije za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 23/2018

PDF Icon 25x20 Obaveštenje

PDF Icon 25x20 Konkursna dokumentacija


 

26.10.2018.god.

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku dobra - novog čeličnog toplovodnog (tropromajnog) kotla sa vertikalnim ložištem za Upravnu zgradu Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 21/2018

PDF Icon 25x20 Odluka


 

23.10.2018.god.

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku dobara- građevinski materijal, br. JNMV: 20/2018

PDF Icon 25x20 Odluka


 

23.10.2018.god.

Odgovor na pitanje za javnu nabavku dobra - auto gume, br. JNMV: 22/2018

PDF Icon 25x20 Odgovor


 

18.10.2018.god.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku dobra - električne energije za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 23/2018

PDF Icon 25x20 Poziv

PDF Icon 25x20 Konkursna dokumentacija


 

16.10.2018.god.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobra - auto gume za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje - Ponovljeni postupak, br. JNMV: 22/2018

PDF Icon 25x20 Poziv

PDF Icon 25x20 Konkursna dokumentacija


 

15.10.2018.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku usluga - osiguranja zaposlenih lica, imovine (Kotlarnice) i opšte odgovornosti za period od godinu dana računajući od dana zaključenja ugovora, za Partiju 2 - Osiguranje od opšte odgovornosti, br. JNMV: 16/2018

PDF Icon 25x20 Obaveštenje


 

15.10.2018.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku usluga - osiguranja zaposlenih lica, imovine (Kotlarnice) i opšte odgovornosti za period od godinu dana računajući od dana zaključenja ugovora, za Partiju 1 - Kolektivno osiguranje radnika, br. JNMV: 16/2018

PDF Icon 25x20 Obaveštenje

 


 

12.10.2018.god.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobra - novog toplovodnog (tropromajnog) kotla sa vertikalnim ložištem za Upravnu zgradu Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 21/2018

PDF Icon 25x20 Poziv

PDF Icon 25x20 Konkursna dokumentacija


 

11.10.2018.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku usluga - osiguranja zaposlenih lica, imovine (Kotlarnice) i opšte odgovornosti za period od godinu dana računajući od dana zaključenja ugovora, za Partiju 3 - Osiguranje imovine (Kotlarnice) br. JNMV: 16/2018

PDF Icon 25x20 Obaveštenje

 


 

10.10.2018.god.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobra - građevinski materijal, br. JNMV: 20/2018

PDF Icon 25x20 Poziv

PDF Icon 25x20 Konkursna dokumentacija


 

10.10.2018.god.

Obaveštenje o obustavi postupka za javnu nabavku dobra - auto gume, br. JNMV: 19/2018

PDF Icon 25x20 Obaveštenje


 

09.10.2018.god.

Odluka o obustavi postupka za javnu nabavku dobra - auto gume, br. JNMV: 19/2018

PDF Icon 25x20 Odluka


 

04.10.2018.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobra - gorivo, br. JNMV: 09/2018

PDF Icon 25x20 OBAVEŠTENJE


 

03.10.2018.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobra - vodovodne cevi, br. JNMV: 14/2018

PDF Icon 25x20 OBAVEŠTENJE


 

28.09.2018.god.

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku usluga - osiguranja zaposlenih lica, imovine (Kotlarnice) i opšte odgovornosti za period od godinu dana računajući od dana zaključenja ugovora, br. JNMV: 16/2018

PDF Icon 25x20 Odluka

 


 

26.09.2018.god.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobra - auto gume, br. JNMV: 19/2018

PDF Icon 25x20 Poziv

PDF Icon 25x20 Konkursna dokumentacija


 

21.09.2018.god.

Obaveštenje o zaključenim ugovorima za javnu nabavku usluga - osiguranja zaposlenih lica, imovine i opšte odgovornosti za period od godinu dana računajući od dana zaključenja ugovora, br. JNMV: 12/2018

PDF Icon 25x20 Obaveštenje


 

17.09.2018.god.

Odgovor na pitanje za javnu nabavku usluga - osiguranja zaposlenih lica, imovine (Kotlarnice) i opšte odgovornosti za period od godinu dana računajući od dana zaključenja ugovora, br. JNMV: 16/2018

PDF Icon 25x20 Odgovor


 

14.09.2018.god.

Obaveštenje o zaključenim ugovorima za javnu nabavku dobra - vodovodni materijal, br. JNMV: 11/2018

PDF Icon 25x20 Obaveštenje


 

13.09.2018.god.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluga - osiguranja zaposlenih lica, imovine (Kotlarnice) i opšte odgovornosti za period od godinu dana računajući od dana zaključenja ugovora, br. JNMV: 16/2018

PDF Icon 25x20 Poziv  

PDF Icon 25x20 Konkursna dokumentacija


 

13.09.2018.god.

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku dobra - vodovodne cevi, br. JNMV: 14/2018

PDF Icon 25x20 Odluka

 


 

07.09.2018.god.

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku usluga - osiguranja zaposlenih lica, imovine i opšte odgovornosti za period od godinu dana računajući od dana zaključenja ugovora, br. JNMV: 12/2018

PDF Icon 25x20 Odluka

 

 


 

29.08.2018.god.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobra - vodovodne cevi, br. JNMV: 14/2018

PDF Icon 25x20 Poziv

PDF Icon 25x20 Konkursna dokumentacija

 


 

29.08.2018.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobra - auto delovi, br. JNMV: 10/2018

PDF Icon 25x20  Obaveštenje


 

27.08.2018.god.

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku dobra - vodovodni materijal, br. JNMV: 11/2018

PDF Icon 25x20  Odluka


 

24.08.2018.god.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluga - osiguranja zaposlenih lica, imovine i opšte odgovornosti za period od godinu dana računajući od dana zaključenja ugovora, br. JNMV: 12/2018

PDF Icon 25x20  Poziv

 PDF Icon 25x20 Konkursna dokumentacija


 

10.08.2018.god.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobra - vodovodni materijal, br. JNMV: 11/2018

PDF Icon 25x20   Poziv 

 

 PDF Icon 25x20 Konkursna dokumentacija


 

08.08.2018.god.

Prva izmena Plana javnih nabavki za 2018. godinu

PDF Icon 25x20   Izmena

 


 

 

08.08.2018.god.

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku dobra - auto delovi, br. JNMV: 10/2018

PDF Icon 25x20   Odluka


 

 25.07.2018.god.

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku dobra - gorivo, br. JN: 09/2018

PDF Icon 25x20   Odluka


 

 

23.07.2018.god.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentaciju za javnu nabavku dobra - auto delovi, br. JNMV: 10/2018

PDF Icon 25x20   Poziv

 PDF Icon 25x20  Konkursna dokumentacija


 

11.07.2018.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobra - ulja-maziva, br. JNMV: 06/2018

PDF Icon 25x20   Obaveštenje


 

03.07.2018.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobra - uniforme za fizičko-tehničko obezbeđenje - Ponovljeni postupak, br. JNMV: 07/2018

PDF Icon 25x20   Obaveštenje


 

29.06.2018.god.

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku dobra - kancelarijski materijal, br. JNMV: 08/2018

PDF Icon 25x20   Odluka


 

25.06.2018.god.

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku dobra - ulja-maziva, br. JNMV: 06/2018

PDF Icon 25x20   Odluka


 

20.06.2018.god.

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku dobra - uniforme za fizičko-tehničko obezbeđenje - Ponovljeni postupak, br. JNMV: 07/2018

PDF Icon 25x20   Odluka


 

19.06.2018.god.

poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobra - gorivo, br. JN: 09/2018

PDF Icon 25x20   Poziv

PDF Icon 25x20   Konkursna dokumentacija


 

14.06.2018.god.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobra - kancelarijski materijal, br. JNMV: 08/2018

PDF Icon 25x20   Poziv

PDF Icon 25x20   Konkursna dokumentacija


 

11.06.2018.god.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda i izmenjena konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobra - ulja-maziva, br. JNMV: 06/2018

PDF Icon 25x20   Obaveštenje

PDF Icon 25x20   Izmenjena KD


 

11.06.2018.god.

Odgovori na pitanja za javnu nabavku dobra - ulja-maziva, br. JNMV: 06/2018

PDF Icon 25x20   Odgovori


 

07.06.2018.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobra - sezonsko cveće, br. JNMV: 04/2018

PDF Icon 25x20   Obaveštenje

 


 

05.06.2018.god.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobra - uniforme za fizičko-tehničko obezbeđenje - Ponovljeni postupak, br. JNMV: 07/2018

PDF Icon 25x20   Poziv

PDF Icon 25x20   Konkursna dokumentacija


 

04.06.2018.god.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobra - ulja-maziva, br. JNMV: 06/2018

PDF Icon 25x20   Poziv

PDF Icon 25x20   Konkursna dokumentacija


 

04.06.2018.god.

Obaveštenje o obustavi postupka za javnu nabavku dobra - uniforme za fizičko-tehničko obezbeđenje, br. JNMV: 05/2018

PDF Icon 25x20   Obaveštenje


 

01.06.2018.god.

Odluka o obustavi postupka za javnu nabavku dobra - uniforme za fizičko-tehničko obezbeđenje, br. JNMV: 05/2018

PDF Icon 25x20   Odluka


 

28.05.2018.god.

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku dobra - sezonsko cveće, br. JNMV: 04/2018

PDF Icon 25x20   Odluka


 

28.05.2018.god.

Odgovori na pitanja za javnu nabavku dobra - uniforme za fizičko-tehničko obezbeđenje, br. JNMV: 05/2018

PDF Icon 25x20   Odgovori

 


 

17.05.2018.god.

Poziv i konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobra - uniforme za fizičko-tehničko obezbeđenje, br. JNMV: 05/2018

PDF Icon 25x20   Poziv

PDF Icon 25x20   Konkursna dokumentacija


 

16.05.2018.god.

Obaveštenje o zaključenim ugovorima za javnu nabavku usluga - analize uzoraka pijaćih voda, br. JNMV: 03/2018

PDF Icon 25x20   Obaveštenje


 

14.05.2018.god.

Poziv i konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobra - sezonsko cveće, br. JNMV: 04/2018

PDF Icon 25x20   Poziv

PDF Icon 25x20   Konkursna dokumentacija


 

30.04.2018.god.

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku usluga - analize uzoraka pijaćih voda, br. JNMV: 03/2018

PDF Icon 25x20   Odluka

 


 

17.04.2018.god.

Poziv i konkursna dokumentacija za Javnu nabavku usluga - analize uzoraka pijaćih voda, br. JNMV: 03/2018

PDF Icon 25x20   Poziv

PDF Icon 25x20   Konkursna dokumentacija


 

objavljeno219.03.2018.god.

Plan nabavki za 2018. godinu

PDF Icon 25x20   Plan


 

objavljeno222.01.2018.god.

Obaveštenje o obustavi postupka za javnu nabavku dobra - auto delovi 2, br. JNMV: 20/2017

PDF Icon 25x20   Obaveštenje


 

objavljeno219.01.2018.god.

Odluka o obustavi postupka za javnu nabavku dobra - auto delovi 2, br. JNMV: 20/2017

PDF Icon 25x20   Odluka


 

objavljeno218.01.2018.god.

Obaveštenje o obustavi postupka za javnu nabavku usluga - usluge održavanja kamiona, br. JNMV: 21/2017

PDF Icon 25x20   Obaveštenje


 

objavljeno217.01.2018.god.

Odluka o obustavi postupka za javnu nabavku usluga - usluge održavanja kamiona, br. JNMV: 21/2017

PDF Icon 25x20   Odluka

 


objavljeno210.01.2018.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobra - električne energije, br. JNMV: 15/2017

PDF Icon 25x20   Obaveštenje


 

 

objavljeno210.01.2018.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobra - HTZ oprema, br. JNMV: 19/2017

PDF Icon 25x20   Obaveštenje

 


 

objavljeno205.01.2018.god.

PDF Icon 25x20   IZMENJENA KD AUTO-DELOVI 2 2017

PDF Icon 25x20   OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA AUTO-DELOVI 2


objavljeno205.01.2018.god.

PDF Icon 25x20   KD ODRŽAVANJE KAMIONA 2017.

PDF Icon 25x20   POZIV USLUGE ODRŽAVANJA KAMIONA 2017


objavljeno228.12.2017.god.

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku dobra - HTZ oprema, br. JNMV: 19/2017

PDF Icon 25x20 Odluka

 


 

objavljeno227.12.2017.god.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobra - auto delovi 2, broj JNMV: 20/2017

PDF Icon 25x20 Poziv

PDF Icon 25x20 Konkursna dokumentacija


 

objavljeno226.12.2017.god.

Druga izmena Plana javnih nabavki za 2017. godinu

PDF Icon 25x20 Izmena


 

objavljeno222.12.2017.god.

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku dobra - električna energija, br. JN: 15/2017

PDF Icon 25x20 Odluka

 


objavljeno212.12.2017.god.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobara - HTZ oprema, broj JNMV: 19/2017

PDF Icon 25x20 Poziv

PDF Icon 25x20 Konkursna dokumentacija


 

objavljeno207.12.2017.god.

Obaveštenje o obustavi postupka za javnu nabavku dobara - građevinski materijal (Partija 3 - Daska, gredice) - Ponovljeni postupak, br. JNMV: 17/2017

PDF Icon 25x20 Obaveštenje


 

 

objavljeno206.12.2017.god.

Odluka o obustavi postupka za javnu nabavku dobara - građevinski materijal (Partija 3 - Daska, gredice) - Ponovljeni postupak, br. JNMV: 17/2017

PDF Icon 25x20 Odluka


 

objavljeno228.11.2017.god.

Izmena Plana javnih nabavki za 2017. godinu

PDF Icon 25x20 Obaveštenje


 

objavljeno222.11.2017.god.

Obaveštenje o zaključenim ugovorima za javnu nabavku dobara - građevinski materijal, br. JNMV: 14/2017

PDF Icon 25x20 Obaveštenje

 


 

objavljeno221.11.2017.god.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobara - građevinski materijal (Partija 3 - Daska, gredice) - Ponovljeni postupak, broj JNMV: 17/2017

PDF Icon 25x20 Poziv

PDF Icon 25x20 Konkursna dokumentacija


 

objavljeno208.11.2017.god.

Obaveštenje o obustavi postupka za javnu nabavku dobara - građevinski materijal (Partija 3 - Daska, gredice), br. JNMV: 14/2017

PDF Icon 25x20 Obaveštenje


 

objavljeno208.11.2017.god.

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku dobara - građevinski materijal, br. JNMV: 14/2017

PDF Icon 25x20 Odluka

 


 

objavljeno207.11.2017.god.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobara - električne energije, broj JN: 15/2017

PDF Icon 25x20 Poziv  

PDF Icon 25x20 Konkursna dokumentacija


 

objavljeno2 07.11.2017.god.

Odluka o obustavi postupka za javnu nabavku dobara - građevinski materijal (Partija 3 - Daska, gredice), br. JNMV: 14/2017

PDF Icon 25x20 Odluka


 

objavljeno2 20.10.2017.god.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda i izmenjena konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobara - građevinski materijal, broj JNMV: 14/2017

PDF Icon 25x20 Obaveštenje

PDF Icon 25x20 Izmenjena konkursna dokumentacija


 

objavljeno2 19.10.2017.god.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobara - građevinski materijal, broj JNMV: 14/2017

PDF Icon 25x20 Poziv

PDF Icon 25x20 Konkursna dokumentacija


 

objavljeno2 17.10.2017.god.

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku usluga - osiguranje imovine (Kotlarnice) za period od godinu dana računajući od dana zaključenja ugovora, br. JNMV: 13/2017

PDF Icon 25x20 Odluka


 

objavljeno2 16.10.2017.god.

Obaveštenje o zaključenju ugovoru za javnu nabavku dobara - auto gume, broj JNMV: 10/2017

PDF Icon 25x20 Obaveštenje

 


 

objavljeno2 04.10.2017.god.

Poziv za podnošenje ponuda sa konkursnom dokumentacijom za javnu nabavku usluga - osiguranje imovine (Kotlarnice) za period od godinu dana računajući od dana zaključenja ugovora, broj JNMV: 13/2017

PDF Icon 25x20 Poziv za podnošenje ponuda, broj JNMV: 13/2017

PDF Icon 25x20 Konkursna dokumentacija


 

objavljeno2 26.09.2017.god.

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku dobara - auto gume, br. JNMV: 10/2017

PDF Icon 25x20 Odluka

 


 

objavljeno2 11.09.2017.god.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobara - auto gume, broj JNMV: 10/2017

 

PDF Icon 25x20 Poziv za podnošenje ponuda

PDF Icon 25x20 Konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobara


 

objavljeno2 29.08.2017.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobara - vodovodni materijal (Partija 2 - Vodovodne cevi), br. JNMV: 08/2017

PDF Icon 25x20 Obaveštenje


 

objavljeno2 28.08.2017.god.

Obaveštenje o zaključenim ugovorima za javnu nabavku usluge - osiguranja zaposlenih lica, imovine i opšte odgovornosti za period od godinu dana računajući od dana zaključenja ugovora, br. JNMV: 07/2017

PDF Icon 25x20 Obaveštenje


 

objavljeno2 28.08.2017.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobara - goriva, br. JN: 05/2017

PDF Icon 25x20 Obaveštenje


 

objavljeno2 15.08.2017.god.

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti 08/2017

PDF Icon 25x20 Odluka


 

objavljeno2 14.08.2017.god.

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti 07/2017

PDF Icon 25x20 Odluka


 

objavljeno2 02.08.2017.god.

Obaveštenje o zaključenim ugovorima

PDF Icon 25x20 Obaveštenje o zaključenim ugovorima

 


 

objavljeno2 01.08.2017.god.

Poziv za podnošenje ponuda u postupku male vrednosti, broj JNMV 08/2017 i KD Partija 2 vod. materijal

 

PDF Icon 25x20 KD Partija 2 vod. materijal - Ponovljeni postupak

PDF Icon 25x20 Poziv za podnošenje ponuda u postupku male vrednosti, broj JNMV 08/2017


 

objavljeno2 31.07.2017.god.

Obaveštenje o obustavi postupka i Odluka o dodeli ugovora u otvorenom postupku

PDF Icon 25x20 Obaveštenje o obustavi postupka

PDF Icon 25x20 Odluka o dodeli ugovora u otvorenom postupku


 

objavljeno2 28.07.2017.god.

Poziv i konkursna dokumentacija

PDF Icon 25x20 Poziv - Osiguranje 2017.

PDF Icon 25x20 KD Osiguranje 2017. nacrt


 

objavljeno2 20.07.2017.god.

Odluka o dodeli ugovora i Odluka o obustavi postupka javne nabavke

PDF Icon 25x20 Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti

PDF Icon 25x20 Odluka o obustavi postupka javne nabavke


 

objavljeno2 14.07.2017.god.

Izmena i dopuna KD goriva 2017.

PDF Icon 25x20 Konkursna dokumentacija - Nabavka dobara (goriva) za potrebe JKP "Lim" Prijepolje


 

objavljeno2 14.07.2017.god.

Odgovor na podneti zahtev za dodatnim informacijama

PDF Icon 25x20 Odgovor na podneti zahtev za dodatnim informacijama - pojašnjenjem konkursne dokumentacije u postupku nabavke dobara - goriva


 

objavljeno2 06.07.2017.god

Pitanje i odgovor II

PDF Icon 25x20 Pojašnjenje konkursne dokumentacije u postupku nabavke dobara II


 

objavljeno2 05.07.2017.god

Pitanje i odgovor

PDF Icon 25x20 Pojašnjenje konkursne dokumentacije u postupku nabavke dobara

 


 

objavljeno2 04.07.2017.god

Poziv za podnošenje ponuda - vodovodni materijal

PDF Icon 25x20 Poziv za podnošenje ponuda vod.mat. 2017.

PDF Icon 25x20 KD Vodovodni materijal 2017


objavljeno2 28.06.2017.god

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL

PDF Icon 25x20 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 


 

objavljeno2 23.06.2017.god

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЛИМ“ ПРИЈЕПОЉЕ 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - БРОЈ ЈН: 05/2017

PDF Icon 25x20 Конкурсна документација

PDF Icon 25x20 Позив за подношење понуда


objavljeno2 20.06.2017.god

PDF Icon 25x20 Obaveštenje o zaključenom ugovoru ulja-maziva 2017.


objavljeno2 13.06.2017.god

PDF Icon 25x20 Odluka o dodeli ugovora JNMV 04/2017


objavljeno2 06.06.2017.god

PDF Icon 25x20 Odluka o dodeli ugovora, Ulja i maziva 2017.godina


objavljeno2 01.06.2017.god

PDF Icon 25x20 Obaveštenje o zaključenom ugovoru autodelovi 2017


objavljeno2 25.05.2017.god

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЛИМ“ ПРИЈЕПОЉЕ

ЈАВНА НАБАВКA МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ ЈНМВ: 04/2017 Мај, 2017.

PDF Icon 25x20 Конкурсна документација

PDF Icon 25x20 Позив за подношење понуда


objavljeno2 19.05.2017.god

PDF Icon 25x20 Obaveštenje o zaključenim ugovorima

PDF Icon 25x20 Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti 02/2017


objavljeno2 18.05.2017.god

Konkursna dokumentacija- JAVNA NABAVKA DOBARA- ULja - Maziva za potrebe JKP Lim Prijepolje. Javna nabavka male vrednosti JNMV: 03/2017

PDF Icon 25x20 Konkursna dokumentacija

PDF Icon 25x20 Poziv


objavljeno2 8.05.2017.god

PDF Icon 25x20 Odluka o dodeli ugovora 01/2017- analize uzoraka pijaćih voda za potrebe JKP Lim Prijepolje


objavljeno2 25.04.2017.god

Plan javnih nabavki za 2017. godinu

PDF Icon 25x20 Pregled planiranih javnih nabavki


objavljeno2 25.04.2017.god

Javna nabavka male vrednosti broj 01/2017 - Analize uzoraka pijaćih voda

PDF Icon 25x20 Poziv za podnošenje ponuda br. 01/2017

PDF Icon 25x20 KD ANALIZE UZORAKA PIJACIH VODA 2017-1


objavljeno2 25.03.2016.god

Javna nabavka električne energije za 2016.godinu

PDF Icon 25x20 Odluka o dodeli ugovora za električnu energiju 2016


objavljeno2 20.03.2016.god

Javna nabavka električne energije za 2016.godinu

PDF Icon 25x20 KD električna energija za 2016.god

PDF Icon 25x20 Poziv za podnošenje ponuda


objavljeno2 15.02.2016.god

JAVNA NABAVKA DOBARA – VODOVODNI MATERIJAL ZA REKONSTRUKCIJU VODOVODA UL. SESTARA CVIJOVIĆ

PDF Icon 25x20 KD vodovodni materijal za rekonstrukciju vodovoda 2016.god

PDF Icon 25x20 Poziv za podnošenje ponuda


objavljeno2 25.04.2016.god

Javna nabavka električne energije za 2016.godinu

PDF Icon 25x20 Odluka o dodeli ugovora za električnu energiju 2016


objavljeno2 20.03.2016.god

Javna nabavka električne energije za 2016.godinu

PDF Icon 25x20 KD električna energija za 2016.god

PDF Icon 25x20 Poziv za podnošenje ponuda


objavljeno2 15.02.2016.god

JAVNA NABAVKA DOBARA – VODOVODNI MATERIJAL ZA REKONSTRUKCIJU VODOVODA UL. SESTARA CVIJOVIĆ

PDF Icon 25x20 KD vodovodni materijal za rekonstrukciju vodovoda 2016.god

PDF Icon 25x20 Poziv za podnošenje ponuda

Pročitano 19824 puta

Korisni linkovi

opstina

Najnoviji članci