Unutrašnja org. javnog preduzeća

JKP „Lim“ Prijepolje posluje kao jedinstvena organizaciona i radna celina.

Aktom direktora JKP „Lim“ Prijepolje uređuje se unutrašnja organizacija i sistematizacija poslova.

DELATNOST JAVNOG PREDUZEĆA

Pretežna delatnost

Pretežna delatnost JKP „Lim“ Prijepolje je:

–          36.00 – Skupljanje, prečišćavanje i distribucia vode

Osim navedene pretežne delatnosti, JKP „Lim“ Prijepolje će obavljati i druge delatnosti, kao što su:

–          37.00 Uklanjanje otpadnih voda

–          35.30 Snabdevanje parom i klimatizacija

–          38.11 Sakupljanje otpada koji nije opasan

–          38.21 Tretman i odlaganje otpada koji nije opasan

–          38.32 Ponovna upotreba razvrstanih materijala

–          39.00 Sanacija, rekultivacija i druge usluge u oblasti upravljanja otpadom

–          43.11 Rušenje objekata

–          42.21 Izgradnja cevovoda

–          43.21 Postavljanje električnih instalacija

–          43.22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema

–          46.76 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima

–          46.77 Trgovina na veliko otpacima i ostacima

–          49.41 Drumski prevoz tereta

–          52.10 Skladištenje

–          70.10 Upravljanje ekonomskim subjektom

–          70.22 Konsultatske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem

–          71.12 Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje

–          81.29 Usluge ostalog čišćenjaaaaaaa

–          81.30 Usluge uređenja i održavanje okoline

–          96.03 Pogrebne i srodne delatnosti